KLIMAANLÆG
VANDKØLING / PROCESKØLING
VENTILATIONSKØLING
KØLE- / FROSTRUM
FRIKØLING
SERVER- OG TEKNIKRUMKØLING
VARMEPUMPER
VARMEGENVINDING

Vand- og proceskøling
Maskinproduktion afføder store mængder af varme, som kræver køling af produktionsmaskinerne, produkterne etc. Kravene til temperaturen under disse produktionsprocesser er meget individuelle, og afhængigt af det temperaturmæssige kølebehov, kan der anvendes vand- og/eller frikøling til disse processer.

Vandkøling anvendes også til komfortkøling. Det betyder, at det oftest er en vandkøler, der anvendes som udedel til et klimaanlæg. Dog afgør lokalernes størrelse samt de økonomiske beregninger, hvorvidt det er fordelagtigt at benytte vandkøling til dette formål.

PVN Køleteknik A/S kan levere mange forskellige typer vandkøleinstalla-tioner, som naturligvis tilpasses kundernes behov. Vi fokuserer på at

levere energirigtige og miljøvenlige løsninger, der er effektive, pålidelige og driftsøkonomiske. Så kontakt os og få en snak om din virksomheds kølebehov, og så finder vi sammen den perfekte løsning.

Neden for ses nogle eksempler på vandkølere – både med inden- og udendørs opstilling. Læs mere i vores referenceliste om nogle af vores installationer af vand- og proceskølingsanlæg.

Luftkølet vandkøler

Kompakt og støjsvag. Kan leveres med pumpe, tank og trykekspansion. Alle versioner fås også som køle-/varme-pumper. Kølemiddel: R407C. Kølekapacitet: 11-55 kW.

Mere information


Luftkølet vandkøler

Kompakt og støjsvag. Kan leveres med pumpe, tank og trykekspansion. Alle versioner fås også som køle-/varme-pumpe. Kølemiddel: R407C. Kølekapacitet: 60-218 kW..

Mere information


Vandkøler med ekstern kondensator

Stor kølekapacitet  og høj virknings-grad ved hjælp af Daikin single skrue-kompressor. Kølemiddel: R407C. Kølekapacitet: 111-511 kW.

Mere information


Ekstrem kompakt vandkølet vandkøler

Udmærker sig ved høj virknings-grad samt lille kølemiddelfyldning. Der kan leveres 120 kW på ét anlæg med køle-middelfyldning på under 10 kg. Køle-middel: R407C. Kølekapacitet:13-130 kW.               Mere information


Luftkølet vandkøler for indendørs opstilling

Luftafkast kan kanalføres til udblæs-ning i det fri. Indbyggede centrifugal-ventilatorer. Kølemiddel: R407C. Kølekapacitet: 11-24 kW.

Mere information