KLIMAANLÆG
VANDKØLING / PROCESKØLING
VENTILATIONSKØLING
KØLE- / FROSTRUM
FRIKØLING
SERVER- OG TEKNIKRUMKØLING
VARMEPUMPER
VARMEGENVINDING

Frikøling
Frikøling er ’gratis’ energi. Det skal naturligvis forklares: Det danske klima vil, at temperaturen uden for oftest er lavere end den temperatur, man ønsker på vandet, når man fx installerer en vandkøler. En frikøler, der til-sluttes fx en vandkøler, kan store dele af året erstatte vandkølerens køle-arbejde. Det giver stor energibesparelse, fordi en frikøler anvender ganske almindelig luft til at køle. Hertil kommer, at en frikølers energiforbrug er markant mindre end en vandkølers, samt at drifts- og vedligeholdelses-omkostninger også er lavere.

De måneder, hvor udetemperaturen er lavere end den tilstræbte vandtem-peratur, slukker man således for vandkøleren og starter frikøleren. Man skal i denne forbindelse vurdere, hvilken temperatur vandet maksimalt må opnå – jo højere temperaturgrænse desto større frikølingsmuligheder. Des-uden bør man også have in mente, at jo flere produktionstimer man har i døgnet, desto større mulighed er det for at udnytte frikøling optimalt og opnå stor energibesparelse.

PVN Køleteknik A/S har installeret mange frikølere til stor energibesparelse for mange af sine kunder. Kontakt os derfor og få en snak om din virk-somheds muligheder for energibesparelser med en frikøler.

Neden for ses eksempel på frikølingsanlæg. Læs mere i vores referenceliste om nogle af vores frikølingsinstallationer.

Frikøler (vand) til udendørs opstilling

Kan leveres med fabriksmonteret fan-speed. Kabinet er pulverlakeret og coil kan udføres med epoxy-coatning rettet mod særligt aggresive miljøer. Køle-middel: R407C. Kølekapacitet: 11-55 kW.                           Mere information