KLIMAANLÆG
VANDKØLING / PROCESKØLING
VENTILATIONSKØLING
KØLE- / FROSTRUM
FRIKØLING
SERVER- OG TEKNIKRUMKØLING
VARMEPUMPER
VARMEGENVINDING

Server- og teknikrumkøling
IT-udstyr er i dag en vital del af en virksomhed. IT-nedbrud kan lamme en hel arbejdsdag – og det er kostbart. Temperaturen i et serverrum er af-gørende for udstyrets ve og vel. Høje temperaturer eller store temperatur-svingninger slider på materiellet og gør det med tiden ustabilt.

Mange medarbejdere er tilbøjelige til at åbne for et vindue, hvis der bliver for varmt i fx serverrummet. Løsningen hjælper måske en smule på tem-peraturen i rummet, men til gengæld øges luftfugtigheden, hvilket også er ’usundt’ for det tekniske materiel. I disse lokaler, hvor servere og andet teknisk udstyr er placeret, er det ideelt at kunne styre temperaturen. Hertil kommer, at der i klimaanlægget til server- og teknikrum er et filter, der renser luften for urene partikler.

PVN Køleteknik A/S har stor ekspertise i installation af køleanlæg til server-rum og lokaler med andet teknisk udstyr. Kontakt os og få en snak om, hvordan din virksomheds tekniske materiel skånes med bedre temperatur-styring og luftfugtighed.

Neden for ses nogle køleanlæg til server- og teknikrum. Læs mere i vores referenceliste om nogle af vores installationer af køling af server- og teknikrum.

Daikin FTKS

Kompakt og støjsvag vægmonteret enhed. Leveres med fjernbetjening.
Kølemiddel R410A.

Kølekapacitet 2-7 kW.

                                 Mere information


Daikin FHQ

Kompakt og støjsvag loftshængt enhed. Leveres med fortrådet betjeningspanel. Kølemiddel R410A.
Kølekapacitet 3,5-12 kW.


                                 Mere information


Daikin FDYP

Større enhed med centrifugalventila-tor. Indblæsning kan kanalføres og en-heden kan placeres i et tilstødende lo-kale med kanalført indblæsning og re-turluft. Kølemiddel R407C. Kølekapa-citet 12-25 kW.     Mere information