EXHAUSTO køleunits
Vandkølere

…vores egne køleanlæg. Vi råder over 300 m2 produktionsfaciliteter, som er fuldt udrustede med arbejdsborde, værktøj, måleudstyr, lager samt testopstillinger, hvor alle anlæg bliver funktionstestet, inden de forlader produktionshallen.

Alle anlæg fremstilles efter gældende regler, og køleanlæggene er trykprøvede efter Arbejdstilsynets anvisninger. Der er fyldestgørende dokumentation på alle anlæg, som også kan leveres på tysk eller engelsk. Desuden er der CE-erklæringer vedhæftet samtlige anlæg.

Vi fremstiller færdige køleanlæg til ventilationsbranchen samt bruger-tilpassede vandkølere til især træindustrien. Vi udvælger naturligvis komponenter og dimensionerer anlæg til kundens individuelle behov. Ingen opgave er for stor - ej heller for lille.

Kontakt os gerne til en snak om skræddersyet produktion af dit fremtidige køleanlæg.