EXHAUSTO køleunits
Vandkølere

EXHAUSTO køleunits

PVN Køleteknik A/S har i samarbejde med Exhausto udviklet færdige køle-aggregater til opstilling sammen med Exhaustos luftbehandlingsaggrega-ter. Anlæggene er kendetegnet ved meget præcis regulering af indblæs-ningsluftens temperatur samt tilstrækkelig kølekapacitet til at køle luften ned til ønsket indblæsningstemperatur - også på de varmeste sommer-dage med en udendørstemperatur på 30°C.

Anlæggene leveres som færdige units, der bare skal have en elforsyning samt kobles til VEX'ens styring. Herefter er anlæggene klar til brug.

Alle anlæg bliver produceret efter fastlagte procedurer og gennemgår stren-ge tæthedsprøver samt trykprøvning for at opfylde kravene i henhold til kølebekendtgørelsen. Trykprøvning sker efter samråd med Arbejdstilsynet.

Inden anlægget forlader vores produktion testes det, hvilket indebærer, at anlægget udsættes for maksimum- og minimumbelastninger samt provo-kerede sikkerhedsudkoblinger. Denne test overvåges og logges på PC, og dokumentationen udskrives, så der er et kontrolskema samt udskrift af testkørsel vedlagt alle køleaggregater.

Kontakt os gerne for uddybende information om vores produktion af køleaggregater til Exhausto køleunits.