Frikøling

Frikøling er ’gratis’ energi. Det skal naturligvis forklares: Det danske klima vil, at temperaturen uden for oftest er lavere end den temperatur, man ønsker på vandet, når man fx installerer en vandkøler. En frikøler, der tilsluttes fx en vandkøler, kan store dele af året erstatte vandkølerens køle-arbejde. Det giver stor energibesparelse, fordi en frikøler anvender ganske almindelig luft til at køle. Hertil kommer, at en frikølers energiforbrug er markant mindre end en vandkølers, samt at drifts- og vedligeholdelses-omkostninger også er lavere.

De måneder, hvor udetemperaturen er lavere end den tilstræbte vandtemperatur, slukker man således for vandkøleren og starter frikøleren. Man skal i denne forbindelse vurdere, hvilken temperatur vandet maksimalt må opnå – jo højere temperaturgrænse desto større frikølingsmuligheder. Des-uden bør man også have in mente, at jo flere produktionstimer man har i døgnet, desto større mulighed er det for at udnytte frikøling optimalt og opnå stor energibesparelse.

PVN Køleteknik A/S har installeret mange frikølere til stor energibesparelse for mange af sine kunder. Kontakt os derfor og få en snak om din virksomheds muligheder for energibesparelser med en frikøler.

Læs mere i vores referenceliste om nogle af vores frikølingsinstallationer.