Vand- og proceskøling

Maskinproduktion afføder store mængder af varme, som kræver køling af produktionsmaskinerne, produkterne etc. Kravene til temperaturen under disse produktionsprocesser er meget individuelle, og afhængigt af det temperaturmæssige kølebehov, kan der anvendes vand- og/eller frikøling til disse processer.

Vandkøling anvendes også til komfortkøling. Det betyder, at det oftest er en vandkøler, der anvendes som udedel til et klimaanlæg. Dog afgør lokalernes størrelse samt de økonomiske beregninger, hvorvidt det er fordelagtigt at benytte vandkøling til dette formål.

PVN Køleteknik A/S kan levere mange forskellige typer vandkøleinstalla-tioner, som naturligvis tilpasses kundernes behov. Vi fokuserer på at levere energirigtige og miljøvenlige løsninger, der er effektive, pålidelige og driftsøkonomiske. Så kontakt os og få en snak om din virksomheds kølebehov, og så finder vi sammen den perfekte løsning.

Læs mere i vores referenceliste om nogle af vores installationer af vand- og proceskølingsanlæg.