Hvem er vi?

PVN Køleteknik A/S er et af Fyns største kølefirmaer med omkring 30 kompetente ansatte.

Vores ekspertise bygger på mere end 60 års erfaring i kølebranchen, hvilket betyder, at vores arbejde altid er gennemført og gennemtænkt. Kombinationen af teoretisk viden og mange års praktisk erfaring indenfor køleteknik gør os til noget særligt. Vi ved, hvad vi taler om, når vi rådgiver vores kunder, og derfor kan vi altid levere skræddersyede løsninger.

Hos os er tre ord i hovedsædet, når vi udfører vores arbejde: Tid, engagement og kompetencer. Når vi arbejder ud fra disse ord, sikrer vi os, at vi aldrig slipper en leverance, før den er 100% i orden, og kunden er tilfreds. For os handler det nemlig om at levere køletekniske løsninger, der gør vores kunder trygge.

Vi rådgiver, dimensionerer, leverer, installerer og servicerer anlæg til butikker, hospitaler, service- og industrivirksomheder. Ingen opgave er for stor – heller ikke for lille. Vores brede erfaring gør os i stand til at løfte alle opgaver, lige fra korte installationsopgaver til store entrepriser.

Hos PVN Køleteknik A/S er den faglige kvalitet afgørende og vi er således certificeret i henhold til ISO 9001:2015.

I august 2023 blev PVN Køleteknik A/S solgt til svenske Nordic Climate Group.

En førende aktør inden for køle- og varmesystemer samt energieffektive installationer med en målsætning om at være et forbillede inden for bæredygtige klimaløsninger. For PVN Køleteknik A/S skaber opkøbet unikke muligheder for forsat at arbejde aktivt sammen med branchens førende virksomheder.

Vores 5 hovedpunkter

  • Vi er seriøse og pålidelige
  • Vi er specialister i CO2 køleanlæg
  • Vi er tæt på kunden, hele vejen fra tilbud til levering
  • Vi har stort fokus på lærlinge
  • Vi har mere end 60 års erfaring

FN's 17 Verdensmål

Hos PVN Køleteknik A/S går vi op i den verden, vi lever i. Derfor arbejder vi målrettet med at indfri nogle af FN’s 17 Verdensmål, der fokuserer på at skabe en bæredygtig udvikling i verden. Vi arbejder fokuseret med 2 af dem.

 

Verdensmål nummer 4 omhandler kvalitetsuddannelse. Hos PVN Køleteknik A/S har vi et ønske om altid at have fire lærlinge hos os ad gangen. Dette er gerne lærlinge, der er forskellige steder i deres uddannelse, og som kan komme hos os og dygtiggøre sig. Dette gør vi for at sikre tilførslen af nye, kompetente montører til branchen.

Administrerende direktør, Thomas Panum, har det som et erklæret mål i sit virke som formand for brancheforeningen, at han gerne vil have flere lærlinge i kølevirksomhederne. Han har, op til flere gange, været ude på tekniske gymnasier på Fyn for at udbrede kendskabet til at gå i lære.

Han siger: ”Jeg møder kollegaer, som anser lærlinge for at være en udgift. Det gør vi ikke her. For os er dét at have lærlinge en social ansvarlighed, og vi mener, at lærlinge er vigtige for det samfund, vi gerne vil have i fremtiden.”

Han mener det er med til at skabe et læringsmiljø, som alle i virksomheden har gavn af. Det er både lærerigt at lære fra sig, men også at lærerigt tage del i andres læring.

 

Verdensmål nummer 13 omhandler klimaindsats. Hos PVN Køleteknik A/S er vi bevidste om, hvilke løsninger der er mest klimavenlige Vi har derfor, indenfor de seneste år, gjort det muligt for vores kunder at vælge bæredygtige og grønne løsninger.

Vi er med helt fremme omkring udbredelsen af køleanlæg med naturlige kølemidler. Vi omgås kølemidler med omhu, og vi indsamler og returnerer brugt kølemiddel. I virksomheden har vi også investeret i efterisolering af vores bygningsmasse og varmepumper for at mindske energiforbruget. Desuden har vi en detaljeret affaldssortering, så olier, kemi, elektronikskrot m.v. sorteres og bortskaffes på bedste vis.

Vores medarbejdere står klar til at rådgive vores kunder om, hvilken løsning der passer bedst til dem. Dette kan være alt fra anlæggets energiforbrug samt eventuel mulighed for varmegenvinding. Vi leverer installationer, som er til gavn for både kunden og klimaet.

Skal du bruge hjælp med et projekt?

Så kontakt os i dag og få et uforpligtende tilbud